Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca

Rejestracja użytkownika

Imie:

Nazwisko:

eMail:

Adres email służy do przekazywania ważnych komunikatów z systemu eBOK i informacji o procesie rejestracji. Adres email będzie zapisany w powiązaniu z pozostałymi danymi osobowymi przetwarzanymi w Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. W czasie procesu rejestracji w systemie eBOK na adres zostanie przesłana informacja o poprawnie przeprowadzonej weryfikacji użytkownika. W okresie późniejszym adres email służy do wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem i Spółdzielnią Mieszkaniową Górnik. Adres email nie będzie przekazywany innym podmiotom.

Nazwa Użytkownika:

Należy wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie służyła do logowania w systemie eBOK. Dobrym pomysłem jest użycie adresu email jako nazwy użytkownika lub dowolnie innej wymyślonej.

Hasło:

Należy wprowadzić hasło, które będzie służyło do logowania w systemie eBOK. Hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków.

Potwierdzenie hasła:

Należy potwierdzić hasło czyli wprowadzić dokładnie takie samo jak powyżej.

Proszę wprowadzić 11 cyfrowy indeks lokalu:

Należy wprowadzić indeks dowolnego lokalu. Indeks lokalu znajduje się na ksążeczce opłat.Indeks lokalu znajduje się także na większości dokumentów otrzymanych ze Spółdzielni.

Proszę podać 6 znakowy kod PSS odczytany z książeczki czynszowej:

Należy wprowadzić indeks dowolnego lokalu. Indeks lokalu znajduje się na ksążeczce opłat.Indeks lokalu znajduje się także na większości dokumentów otrzymanych ze Spółdzielni.

    W przypadku braku książeczki zapraszamy do Spółdzielni

    Przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Górnik" z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a celem założenia i udostępnienia do użytkowania konta w systemie "E-BOM", który służy do obsługi mieszkańców.

    Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a. Dane osobowe podane na formularzu są przetwarzane wyłącznie celem założenia i udostępnienia do użytkowania konta w systemie "E-BOM", który służy do obsługi mieszkańców. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w Zasadach przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://rodo.smgornik.katowice.pl.